Languages

internationaal

DISOP is niet alleen sinds 1974-1975 stichtend lid van AIMFR (Association Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale) met zetel te Parijs, doch tevens oprichter van de vzw SIMFR (Solidarité Internationale des Mouvements Familiaux de Formation Rurale) in 1980, met zetel te Brussel. Deze instelling is sinds 2006 opgenomen in de totale werking van DISOP, met als specifieke opdracht de “technische assistentie” te leveren aan projecten die verbonden zijn met landelijke opleiding of soortgelijke opleidingen die de praktijk en de theorie in het geheel als vormingsaanbod verdedigen onder de naam van “alternance”.


De erevoorzitter van DISOP, Aimé F. Caekelbergh, heeft dan ook reeds meer dan 20 jaar als vertegenwoordiger van AIMFR en DISOP, zeer regelmatig deelgenomen aan de Raad en de Algemene Vergadering van de ECOSOC (New York). Vanuit haar opdracht, bekomen bij de Algemene Vergadering van de UNO, is de Sociaal en Economisch Raad de hoogste instelling die de sociale en economische activiteiten coördineert van de VN. Zij is dan ook de instelling die, op wereldvlak, het belangrijkste forum betekent in deze aangelegenheden. In dat kader speelt zij een zeer belangrijke rol wat betreft de internationale samenwerking. Binnen de Raad komen ook de internationale ngo’s aan bod, en waarborgen hierdoor o.m. het contact met de civiele maatschappij.
Erevoorzitter Caekelbergh was tevens vertegenwoordiger van AIMFR en DISOP bij de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) te Rome.

Deze deelname van DISOP gedurende talrijke jaren aan het internationaal leven van enkele heel belangrijke instellingen betekent ook voor DISOP een belangrijke input inzake informatie en documentatie, betreffende het internationaal denken en onderzoekswerk vanuit deze wereldorganisaties. De bijzondere geactualiseerde bibliotheek van DISOP is hiervan een treffend bewijs. Concreet betekent dit ook, dat DISOP ongeveer 2 maal per jaar deelneemt aan de bijeenkomst van de FAO te Rome en minstens jaarlijks aan deze van de ECOSOC in New York. Deze instellingen vormen belangrijke Think Tanks op het gebied van de toekomstvisie op de wereld van vandaag. DISOP beschouwt zich dan ook bijzonder geprivilegieerd om van deze belangrijke voedingsbodem te kunnen genieten en eraan te kunnen meewerken.

Tenslotte, een totaal andere sector, toch niet minder belangrijk, is deze van de Institut International Jacques Maritain te Rome. In 2010 heeft deze internationale instelling zijn 35e verjaardag gevierd. De IIJM is voor DISOP de voedingsbodem geweest tot op heden van zijn filosofisch denken. Inderdaad is de basisfilosofie van de werking van DISOP het personalisme. Het personalisme is een levensfilosofie, die ontstaan is na de Eerste Wereldoorlog, toch vooral vorm gekregen heeft na de Tweede Wereldoorlog. Ze is vooral gestart vanuit de christelijke visie op mens en samenleving, en heeft in haar schoot grote denkers als Emmanuel Mounier, Jacques Maritain uiteraard, Paul Ricoeur, en andere grote filosofen aangezet tot het formuleren van deze visies op mens en samenleving. DISOP heeft hierin haar basisconceptie betreffende internationale solidariteit en duurzame ontwikkelingsamenwerking kunnen grondvesten. Wenst u meer informatie over het Instituut Jacques Maritain, dan vindt u die op hun website http://www.maritain.org. De IIJM publiceert tevens per kwartaal een brochure met als titel “Notes et Documents - Pour une recherche personnaliste”.

HEIFER USA: Steun projecten in de Filippijnen. 

Presbyterian World Service&Development uit Canada: Steun project in Guatemala.

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login