Languages

Raad van Bestuur van DISOP

De Raad van Bestuur beheert DISOP. De Algemene Vergadering benoemt de leden ervan voor een termijn van 3 jaar. De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de Voorzitter of door twee bestuurders.

Momenteel is zijn samenstelling de volgende:

Voorzitter: René VERBESSELT (rene.verbesselt@med.kuleuven.be)

Penningmeester: Hilde VANGINDERTAEL (hildevangindertael@telenet.be)

Secretaris: Rita CLEUREN (rit.cleuren@skynet.be)

Leden: Rogier CHORUS (rogier@chorusconsult.eu) en Jean-Louis BOONE  (jean-louis.boone@telenet.be).

© 2020 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login