Languages

Gift/(duo)schenking?

DISOP: EEN OPROEP TOT VRIJGEVIGHEID

GEEF EEN TEKEN VAN UW SOLIDARITEIT (GIFT, SCHENKING, DUOSCHENKING) OPDAT HUN LEVEN VERDER ZOU GAAN, OPDAT DE ARMSTE BEVOLKINGSGROEPEN OP HUN BEURT HUN TOEKOMST IN HANDEN KUNNEN NEMEN.
 

GRAAG EEN GIFT !
U wenst op een zinvolle en slimme wijze te investeren en DISOP financieel te steunen bij de uitvoering van haar duurzame projecten?
Schrijf uw gift over op de bankrekening van DISOP:

IBAN: BE59 4300 8369 5126
Opgelet: giften aan DISOP zijn sinds 1 januari 2020 niet langer fiscaal aftrekbaar.

 

DOE EEN SCHENKING !
Opdat uw investering duurzaam wordt en dit via een veelheid aan projecten in de wereld die hoop en waardigheid geven aan arme bevolkingsgroepen.

of nog beter...

DOE EEN DUOSCHENKING !
Dit is ook interessant voor uzelf, vooral indien u geen erfgenamen hebt in directe lijn (kinderen, kleinkinderen). U wenst een legaat over te maken door een som te storten aan DISOP maar u wenst echter ook neven of nichten niet te vergeten, of vrienden… Wat gedaan?
Dankzij de duoschenking, zult u evenveel aan uw nicht of neef of aan vrienden toekennen, en tezelfdertijd,
steunt u de zaak van DISOP. Hoe?
Als erkende humanitaire organisatie, betaalt DISOP slechts 7% op de successierechten in Wallonië, 12.5% voor Brussel, en 8.8% in Vlaanderen voor de schenkingen die u via DISOP doet.


Raadpleeg uw notaris!

VOORBEELDEN

  • Hypothese van een gewone schenking

Jan woont in Oostende en heeft geen kinderen.

Hij wenst een som van 50.000 € over te maken aan zijn neef Peter. Hij doet geen enkele overdracht aan een instelling.

De successierechten bedragen 45% op het deel van 0 tot 75.000 € (tarief in Vlaanderen tussen nonkels, tantes, neven en nichten en alle andere personen): 50.000 € x 45% = 22.500 €.

Het netto deel dat Peter zal ontvangen is: 50.000 € - 22.500 € = 27.500 €.

  • Hypothese van een duoschenking

Jan heeft nog altijd 50.000 €.

Hij beslist echter van 30.000 € over te maken aan zijn neef Peter en 20.000 € aan DISOP.

Successierechten: Peter moet niets betalen; ze worden ten laste genomen door DISOP.
Peter ontvangt dus 30.000 € netto.

DISOP betaalt: 30.000 € x 45% = 13.500 € (successierechten anders te betalen door Peter) en

20.000 € x 8,8% = 1.760 € (preferentieel tarief voor erkende organisaties zoals DISOP), zijnde een totaal van: 15.260 €.


DISOP bewaart een netto voordeel van: 20.000 € – 15.260 € = 4.740 €

En dit ondanks het feit dat Peter meer ontvangt dan indien Jan een rechtstreekse schenking had gedaan.

 

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login