Languages

Programma

De vorming is voor DISOP het middel bij uitstek om de duurzame ontwikkeling vooruit te helpen, zeker ten voordele van de arme bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden. DISOP voorziet dit aspect in bijna al haar acties en projecten.  In 2014 heeft DISOP meer dan 100 partnershappen gestart, ontwikkeld of verder uitgebouwd in een 20tal landen.
Het lukken van projecten wordt door DISOP vooral gemeten aan volgende 3 criteria:
• de bereikbaarheid van families in achtergestelde gebieden tot kwalitatieve algemene en professionele vorming;
• de verbetering van de sociale, economische, culturele, ecologische en politieke omgeving ten voordele van de betrokken families, ten einde o.m. de toegang tot tewerkstelling te realiseren;
• de steun aan lokale of regionale organisaties en samenwerkingstructuren, goed functionerend en in de nabije omgeving, waaraan de families gemakkelijk kunnen deelnemen.
De verhoging van tewerkstelling van de individuele personen is een structurele objectief in het programma van DISOP. Daarom streven onze steuninterventies naar:
• een toename van de inkomsten van duurzame, familiale landbouw (professionele landbouwvorming volgens de methode van het alterneren, bevordering van de productie en de commercialisering van de lokale landbouw-, visserij- en artisanale producten, programma’s voor aanplanting van bomen en duurzaam beheer van bossen);
• de ontwikkeling van microbedrijven (vorming rond het beheer van microbedrijven, toegang tot microkredieten, promotie van de vrouw en van microbedrijven gerund door vrouwen);
• de toegang tot betere arbeidsomstandigheden en een waardig niveau van leven (programma’s van huizenbouw, vormingsprogramma’s, mogelijkheid voor minder bedeelde gezinnen om hun kinderen naar school te sturen dankzij de gecreëerde tewerkstelling).
Naast deze prioritaire en belangrijke socio-economische aangelegenheden, wil DISOP steeds meer haar activiteiten uitbreiden naar andere gebieden, zoals de gezondheidszorg en de bescherming van kinderen en jongeren. Toch ook hier telkens met een hoofdfocus naar opleiding, en het zoeken en ontwikkelen van duurzame oplossingen ten voordele van de betrokken personen en groepen.
In 2014, waren ongeveer 60.000 gezinnen rechtstreeks betrokken bij de projecten van DISOP, hetzij door de vormingsinitiatieven, hetzij door technische assistentie bij het beheer van hun microbedrijven of hun boerderij, hetzij door de toegang tot kredieten en sparen, hetzij door de programma’s ter verbetering van de woonomstandigheden en de basisinfrastructuur (riolering, drinkbaar water, toegangswegen, enz.).
Wat landbouw betreft legt DISOP de klemtoon op projecten rond voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling: herbebossing en bosbeheer, strijd tegen de bodemerosie, duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen, organische landbouw, enz.
De projecten van DISOP hechten veel belang aan de organisatie van de bevolking en aan de toegang tot openbare diensten en het openbare beleid. Het gaat hier om een transversale as, die terugkomt in alle projecten van onze organisatie. De resultaten zijn zeer significant, maar bijzonder moeilijk te kwantificeren in enkele lijnen.
Gender en de verbetering van de situatie van de vrouw is eveneens een prioritair thema in vele projecten van DISOP. Sommige projecten richten zich enkel tot vrouwen. De impact hiervan is heel duidelijk in al onze projecten rond toegang tot microkredieten en in de actieve participatie van vrouwen in de beslissingsorganen van de communautaire organisaties die DISOP steunt. Onze organisatie hecht een groot belang aan de thema’s voor de promotie van de vrouw, die maar al te vaak en in vele landen, de motor is of kan zijn van een nieuwe start voor een sociale- en economische ontwikkeling.
 
De zeven interventiethematieken van DISOP zijn de volgende:
 
Alle projecten van DISOP die in 2014 werden gerealiseerd met de steun van DGD behoren tot de vier eerste categorieën van de interventiedomeinen.

Maar naast de projecten gesteund door DGD, heeft DISOP eveneens belangrijk aantal initiatieven mede ondersteund van partners in een dertiental landen. Deze samenwerkingsprojecten hebben in het bijzonder betrekking op thema’s van gezondheid en sociale sectoren, even als de bescherming van kinderen en jongeren.

DISOP werd ruim 50 jaar geleden opgericht om projecten in Brazilië te steunen. Gedurende vele jaren bleef dit land en Zuid-Amerika de geografische zone waarop DISOP zich concentreerde. Met de terugkeer naar de democratie en de ontwikkeling van deze Zuid-Amerikaanse landen, is de focus van DISOP sedert een tiental jaren meer en meer op Afrika gaan liggen, meer bepaald op Mozambique en Kameroen en wie weet morgen ook op DR Congo.
In het kader van onze partnerschappen met de Directie-Genraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en Belgische organisaties van de 4de pijler, zijn wij aanweig in 21 landen: Centraal Amerika (Chili, Brazilië, Peru, Nocaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haïti), Afrika (Zuid-Afrika, Mozambique, DR Congo, Rwanda, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Burkina Faso, Gambia, Senegal, Zambia), Azië (India, de Filippijnen) en Oost-Europa (Oekraïne).
DISOP heeft momenteel regionale kantoren in haar 5 voornaamste interventielanden: Brazilië, Guatemala, Mozambique en de Filippijnen.
© 2023 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login