Languages

Oproep tot steun DISOP

DISOP is een NGO, die al 25 jaar actief is op de Filippijnen in de sector van de structurele ontwikkelingssamenwerking. Als dusdanig is zij dus geen NGO voor noodhulp.

Naar aanleiding van de catastrofe veroorzaakt door tyfoon Haiyan, organiseert DISOP een fondsenwerving om hulp te bieden aan de getroffen families in Tacloban.

Het beheer van deze middelen zal toevertrouwd worden aan de lokale organisaties, die van nabij opgevolgd worden door Kathleen Deckmyn, de DISOP coördinatrice ter plaatse. Haar lange en waardevolle ervaring op de Filippijnen en haar band met de armste gezinnen, vormen de garantie dat uw geld goed zal besteed worden.

Giften zijn welkom op volgend rekeningnummer van DISOP:

IBAN:    BE59 4300 8369 5126

BIC:        KREDBEBB

Met als mededeling: “Solidariteit families Tacloban”.

DISOP mag fiscale attesten afleveren voor giften die alles samen minstens 40,00€ per kalenderjaar bedragen.

 

De ploeg van DISOP dankt u alvast van harte, ook namens de vele getroffen families op de Filippijnen.

© 2018 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login