Languages

Millennium Doelstellingen

De objectieven voor de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD) hebben acht streefdoelen – te bereiken in 2015- die een antwoord geven op de belangrijkste uitdagingen van de wereld. De MOD zijn de opvolging van de acties en de doelstellingen zoals opgenomen in de Millennium Verklaringen, goedgekeurd door 189 landen en ondertekend door 147 staatshoofden tijdens de Millennium Top van september 2000.

Formuleerd voor het jaar 2015, zijn de MOD een geheel van objectieven, die slechts kunnen worden bereikt op voorwaarde dat alle actoren zich engageren op actieve wijze. De arme landen hebben zich geëngageerd voor een beter bestuur en om zich tevens in te zetten voor hun bevolkingsgroepen via de weg van gezondheidszorg en educatie, rijke landen door hen te steunen en dit mits het gebruik van volgende werktuigen: hulp, vermindering van de overheidsschuld en een rechtvaardige handel.

De acht Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zijn:

1. Extreme armoede en honger bestrijden

2. Basisonderwijs voor iedereen

3. Gelijke kansen voor de vrouwen

4. De kindersterfte terugdringen

5. De gezondheid van moeders verbeteren

6. Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten bestrijden

7. Zorgen voor een duurzaam milieu

8. Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling creëren 
 

En DISOP?

DISOP draagt bij aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.

Extreme armoede en honger bestrijden (doelstelling Nr 1) is de belangrijkste bijdrage van DISOP aan de Millennium Doelstellingen.

Zoals u zult kunnen lezen in dit verslag, is de prioriteit van DISOP in de rurale zones en aldaar de landbouwvorming, via de landbouwvormingcentra (CEFFAs = Centres Familiaux de Formation Agricole) met 24 projecten. Daarnaast de opzet van verschillende diensten en vulgarisatie initiatieven, die volledig gericht zijn op de voedselzekerheid en de duurzame ontwikkeling (42 projecten). Als steun aan deze projecten, geeft DISOP eveneens een belangrijke aanmoediging voor kredietfinanciering, spaarwezen en de instelling van microfinanciering. Het objectief van al deze projecten is de familiale landbouw en de landbouwers zelf te helpen inzake voedselzekerheid, verhoging van hun inkomsten. Ook voor een deel dankzij de niet-landbouw activiteiten in het rurale milieu, verbonden aan een zorg rond het leefmilieu.

In stedelijke zones wordt vooral het accent gelegd op de tewerkstelbaarheid en de promotie van microbedrijven (8 projecten).

De kruisbestuiving die DISOP voorziet bij de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zijn veelzijdig.

Basisonderwijs voor iedereen (doelstelling Nr 2).

• De projecten van de CEFFAs en andere professionele opleidingcentra nodigen de families uit hun kinderen naar deze scholen te sturen, opdat de families zien dat wie lukt met zijn studies, ook een tewerkstelling bekomt.
• Alle projecten van DISOP in de favela’s hebben betrekking op de tweede Millennium Ontwikkelingsdoelstelling: alphabetisatie, versterking van scholing ten voordele van kinderen en volwassenen.

Gelijke kansen voor de vrouwen (doelstelling Nr 3).

• In al onze projecten, waken wij over het feit dat de vrouwen kunnen deelnemen. Deze situatie maakt deel uit van de beoordelingelementen die onze partners dienen te leveren.
• De opleiding met betrekking tot gender is steeds een transversale lijn in alle vormingsinitiatieven.
• Verschillende projecten voor microkredieten zijn specifiek gericht op vrouwen.

Zorgen voor een duurzaam milieu (doelstelling Nr 7).

Een groot gedeelte van onze projecten bevinden zich in “kwetsbare” gebieden, zowel wat betreft het klimaat als de omgeving: cyclonen, bergen, onvruchtbare regio’s, of favela’s in extreme situaties.

De relatie tussen “kwetsbare” streken en armoede is duidelijk. Om onze belangrijkste objectief te bereiken, namelijk Millennium Ontwikkelingsdoelstelling Nr. 1 “Extreme armoede en honger bestrijden”, is het absoluut noodzakelijk om te werken aan de verbetering van de leefomgeving, en in vele gevallen, het trachten te herstellen van de leefomgeving… in de zones waar wij met de DISOP-projecten werkzaam zijn.

Wij dragen actief bij tot dit objectief via de vormingsactiviteiten en het organiseren van de bevolking. Zonder organisatie, zonder promotie van de bevolkingsattitude, is het onmogelijk enig objectief te bereiken.

De 3 doelstellingen voor de gezondheid, te weten: de kindersterfte terugdringen (doelstelling Nr. 4), de gezondheid van moeders verbeteren (doelstelling Nr. 5), en Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten bestrijden (doelstelling Nr. 6).

DISOP is geen gespecialiseerde instelling inzake gezondheidszorg. Nochtans, ondersteunen wij heel wat initiatieven in deze sector, vandaar dat de bijdrage van DISOP zich hoofdzaak situeert op het niveau van vorming en van gezondheidspreventie:

• In de overeenkomsten met onze partners, vragen wij steeds dat een element van aidspreventie aanwezig is.
• De CEFFAs voorzien in het vormingsprogramma steeds een aspect van gezondheidspreventie gebaseerd op het gegeven zien-oordelen-handelen.

 
 

© 2018 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login