Languages

Missie

DISOP heeft sinds haar ontstaan, zich radicaal gericht naar de toekomst. Hoe? Door steun te geven aan de arme bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden, en dit in relatie met hun vooropgestelde levensprojecten. De hoop en het verlangen, die zij uitdrukken voor henzelf en hun familie, en waartoe zij ook vorm geven, zowel op het vlak van hun persoonlijke, familiale, sociale of professionele verwachtingen, stuwt hen naar een antwoord en naar waardig leven.

Noodzakelijk is eveneens, dat deze bevolkingen hun levensproject realiseren in een omgeving die eveneens duurzaam en gedragen is. Korte termijn is geen objectief van DISOP, evenmin aalmoezen. DISOP begeleidt en vormt deze bevolkingsgroepen, vertrekkend vanuit hun behoefte, hun vragen, hun realiteit. Vandaar wordt het hun initiatief, hun antwoord, hun leefomgeving… Dit alles in nauwe verbondenheid met de lokale gemeenschap, hun organisaties, hun lokale netwerken.

Reeds sinds vele jaren geeft DISOP voorrang aan projecten die betrekking hebben op de tewerkstelbaarheid van de arme bevolkingsgroepen, t.t.z. hun mogelijkheid om tewerkstelling te bekomen op termijn en in respect met hun leefomgeving. Het betreft hier een absolute voorrang, en dit zowel in de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden, daar waar DISOP actief is. Het is de reden waarom de vorming een zo belangrijke plaats in het programma van onze organisatie heeft ingenomen: vorming is geen doel op zich, ze is de springplank voor een duurzame en autonome ontwikkeling.

DISOP werkt niet alleen: Om haar missie tot een goed einde te kunnen brengen, gaan DISOP en haar ploeg partnerschappen aan met lokale organisaties. Deze organisaties werken in overleg met de bevolking, in de optiek ze aan te moedigen hun toekomst zelf in handen te nemen door actoren te worden van hun eigen ontwikkeling.

DISOP is daarenboven constant op zoek naar allianties met anderen, met de zogenaamde organisaties van de 4de pijler in België, in synergie met andere Europese actoren van de ontwikkelingssamenwerking en in coördinatie met het overheidsbeleid in haar interventielanden.

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login