Languages

DISOP kenbaar maken

Wilt u ons helpen DISOP beter kenbaar te maken bij familie, vrienden of collega’s of wilt u DISOP bij hen of bij bepaalde ondernemingen of instellingen aanbevelen?

Klik daartoe op de rubriek "contact" en maak ons de informatie over met betrekking tot de personen of instellingen die u ons aanbeveelt, met name:

* De NAAM van de instelling/onderneming/persoon die u ons aanbeveelt

* Het ADRES (straat, Nr, postcode, stad, land)

TELEFOON en E-MAILADRES

* Of wij u al dan niet als REFERENTIEPERSOON mogen opgeven.

Dank bij voorbaat voor uw steun.

© 2024 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login